FINALISTS OF AURORA 2024 | FINALIŚCI I FINALISTKI AURORY 2024

[ENG] We are pleased to announce the finalists of the fourth edition of AURORA. The Drama Award of the City of Bydgoszcz. The jury composed of: Davit Gabunia, Julia Holewińska, Agnieszka Lubomira Piotrowska, after reading 268 texts from 19 countries unanimously qualified the following plays for the final of the competition:

 • „Say hi to Abdo“ by Mikita Ilyinchyk (Belarus)
 • „Norman Freeman“ by Agnieszka Jelonek (Polska)
 • „The F Word“ by Lejla Kalamujić (Bosna and Herzegovina), translation from Bosnian into English by Mirza Purić
 • „Where the Glowing Trees Are“ by Nina Plavanjac (Serbia)
 • „Luter / Von Bora“ by Adrian Szafrański (Poland)

/…/

Moreover, the jury would like to distinguish and recommend the following plays for staging:

 • „Имею наглость Быть“ / „Mam prawo być“ / „I’ve got right to be“ Diana Balyko (Belarus)
 • „Delivery Heroes. Bohaterowie na wynos“ Konrad Marek Cichoń and Andrzej Błażewicz (Poland)
 • „Dybuki“ („Dybbuks“) Jolanta Fainstein (Poland)
 • „Maria Zosia Ania Frania, służąca nie jest do gadania!“ („Mary, Sophie, Anny, Franny, the maid is not for talking!“) Klaudia Gębska (Poland)
 • “NOX” Ignat Mihai (Romania), translation from Romanian into English by Andreea Roxana Bell
 • „Orfeo“ Patrycja Kowańska (Poland)
 • „Goodbye, Henichesk“ Lena Kudaieva (Ukraine)
 • „Jałowcowa 14“ Julia Lange (Poland)
 • „Terzetto“ Marita Liparteliani (Georgia)
 • „Tęsknię za domem“ („I am homesick“) Radosław B. Maciąg (Poland)
 • „The New Woman“ Ida Marinić (Croatia)
 • „Ґражда“ / Oleg Mikhailov (Ukraine)
 • „Negotiating Peace“ Jeton Neziraj (Kosovo), translation from Albanian into English by Suzana Vuljevic
 • „Możliwości naszych domów“ („The possibilities of our houses“) Eliasz Niezgoda (Poland)
 • „Barbarians of onion kind“ Kateryna Penkova (Ukraine)
 • „Мааа, болить“ / „To boli“ / „It hurts“ Grigory Semenchuk and Yurii Vovkohon (Ukraine)
 • „Bad Connection“ Iryna Serebriakova and Valeriia Treshchova (Ukraine)
 • „URODA“ („BEAUTY“) Raman Shytsko (Belarus)
 • „Cudze twarze“ („Strangers’ faces“) Natalia Sara Skorupa (Poland)
 • „Fern Flower“ / „Paparac-kvietka“ Renata Talan (Belarus)
 • „NEKRŠTENI DANI“ / „Niechrzczone dni“ / „Unbaptized days“ Bojan Tasić (Serbia), translation from Serbian into Polish by Katarzyna Ewa Stojičić
 • „Kiedy stopnieje śnieg“ („When the snow melts“) Tomasz Walesiak and Katarzyna Minkowska (Poland)
 • „Wszystko pamiętam (Scenki z kilku żyć)“ („I remember it all (Scenes from several lives)“) Magdalena Włodarska (Poland)

29.06.2024 r.

 

[PL] Z wielką przyjemnością przedstawiamy finalistów i finalistki czwartej edycji AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy. Jury w składzie: Davit Gabunia, Julia Holewińska, Agnieszka Lubomira Piotrowska, po przeczytaniu 268 tekstów z 19 krajów jednogłośnie zakwalifikowało do finału konkursu następujące sztuki:

 • „Say hi to Abdo“ autorstwa Mikity Ilyinchyka (Białoruś)
 • „Norman Freeman“ autorstwa Agnieszki Jelonek (Polska)
 • „The F Word“ autorstwa Lejli Kalamujić (Bośnia i Hercegowina), *tłumaczenie z języka bośniackiego na angielski Mirza Purić
 • „Where the Glowing Trees Are“ autorstwa Niny Plavanjac (Serbia)
 • „Luter / Von Bora“ autorstwa Adriana Szafrańskiego (Polska)

/…/

Jury postanowiło także rekomendować do wystawienia następujące teksty:

 • „Имею наглость Быть“ / „Mam prawo być“ / „I’ve got right to be“ Diana Balyko (Białoruś)
 • „Delivery Heroes. Bohaterowie na wynos“ Konrad Marek Cichoń i Andrzej Błażewicz (Polska)
 • „Dybuki“ Jolanta Fainstein (Polska)
 • „Maria Zosia Ania Frania, służąca nie jest do gadania!“ Klaudia Gębska (Polska)
 • “NOX” Ignat Mihai (Rumunia), tłumaczenie z języka rumuńskiego na angielski Andreea Roxana Bell
 • „Orfeo“ Patrycja Kowańska (Polska)
 • „Goodbye, Henichesk“ Lena Kudaieva (Ukraina)
 • „Jałowcowa 14“ Julia Lange (Polska)
 • „Terzetto“ Marita Liparteliani (Gruzja)
 • „Tęsknię za domem“ Radosław B. Maciąg (Polska)
 • „The New Woman“ Ida Marinić (Chorwacja)
 • „Ґражда“ / „Grażda“ / Oleg Mikhailov (Ukraina)
 • „Negotiating Peace“ Jeton Neziraj (Kosowo), tłumaczenie z języka albańskiego na angielski Suzana Vuljevic
 • „Możliwości naszych domów“ Eliasz Niezgoda (Polska)
 • „Barbarians of onion kind“ Kateryna Penkova (Ukraina)
 • „Мааа, болить“ / „To boli“ / „It hurts“ Grigory Semenchuk i Yurii Vovkohon (Ukraina)
 • „Bad Connection“ Iryna Serebriakova i Valeriia Treshchova (Ukraina)
 • „URODA“ Raman Shytsko (Białoruś)
 • „Cudze twarze“ Natalia Sara Skorupa (Polska)
 • „Fern Flower“ / „Paparac-kvietka“ Renata Talan (Białoruś)
 • „NEKRŠTENI DANI“ / „NIECHRZCZONE DNI“ Bojan Tasić (Serbia), tłumaczenie z języka serbskiego na polski Katarzyna Ewa Stojičić
 • „Kiedy stopnieje śnieg“ Tomasz Walesiak i Katarzyna Minkowska (Polska)
 • „Wszystko pamiętam (Scenki z kilku żyć)“ Magdalena Włodarska (Polska)

29.06.2024 r.

———-

The Society of Authors ZAiKS is the partner of this year’s edition of AURORA and will award additional prizes to the finalists.

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS jest partnerem tegorocznej edycji AURORY i przyzna dodatkowe nagrody dla finalistów.

 

 

 

NABÓR TEKSTÓW DO AURORY. NAGRODY DRAMATURGICZNEJ MIASTA BYDGOSZCZY OTWARTY

[ENG]

AURORA 2024 – OPEN CALL

For the fourth time we’re inviting playwrights to submit texts for AURORA. The Drama Award of the City of Bydgoszcz.

Details of the competition in REGULATIONS.

The APPLICATION FORM along with a Work submission system is open until April 15th 23.59 Polish time.

Works for the competition can be submitted in one of four languages: English, Polish, Ukrainian or Russian. In the first stage of the competition the Jury will select five final texts, which will be presented as stage sketches during the Prapremiery Festival 2024. The final of the competition is planned to be held between November 17 and 23. In the final, the Chapter will select the winning text and award the AURORA. The Drama Award of the City of Bydgoszcz in the amount of PLN 50,000.

If you have any questions, please contact AURORA Secretary Elena Tworkowska: aurora@teatrpolski.plAURORA 2024 – NABÓR OTWARTY

[PL]

Już po raz czwarty zapraszamy dramatopisarzy i dramatopisarki do zgłaszania tekstów do AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy.

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdziecie w REGULAMINIE.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z systemem przesyłania Utworów dostępny jest do dnia 15 kwietnia do godziny 23.59 czasu polskiego.

Utwory do konkursu można przesyłać w jednym z czterech języków: angielskim, polskim, ukraińskim lub rosyjskim. W pierwszym etapie Jury wybierze pięć tekstów finałowych, które zostaną zaprezentowane w formie szkiców scenicznych podczas Festiwalu Prapremier. Finał Konkursu planowany jest w dniach 17 – 23 listopada. W finale Kapituła wybierze zwycięski tekst i przyzna AURORĘ. Nagrodę Dramaturgiczną Miasta Bydgoszczy w wysokości 50 tys. zł.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sekretarzynią Konkursu Eleną Tworkowską: aurora@teatrpolski.pl

_____________________________________________________________

 

formularz zgłoszeniowy po polsku i angielsku | application form in polish and english

https://form.jotform.com/240144709790054

KOMUNIKAT ws. konkursu WSPÓLNA WALKA

Dyrekcja Teatru Polskiego informuje, że w wyniku przeprowadzenia konkursu „Wspólna Walka” stwierdzono, że w terminie przewidywanym na złożenie ofert wpłynęła jedna oferta. W związku z powyższym na podstawie §7 pkt. 3 regulaminu podjęto decyzję o pozostawieniu Konkursu bez rozstrzygnięcia.

Dziękujemy za XXII edycję Festiwalu Prapremier!

Dziękujemy za XXII Festiwal Prapremier!

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za XXII edycję Festiwalu Prapremier, która w tym roku odbyła się  pod hasłem POLA WALKI:

Miastu Bydgoszcz, które od 22 lat razem z Teatrem Polskim w Bydgoszczy współorganizuje i wspiera największe teatralne wydarzenie w mieście!

 

Partnerowi Głównemu wydarzenia, którym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie!

Wydarzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt dofinansowany w ramach programu „Kujawy + Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II”.

 

Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego „TEATR”.

 

Sponsorowi Festiwalu Prapremier – firmie Vitalabo Laboratoria Medyczne!

 

Partnerowi AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy – Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS za przyznanie dodatkowych nagród dla finalistów Konkursu.

 

Wszystkim artystom, artystkom, twórcom oraz twórczyniom, których spektakle mieliśmy przyjemność obejrzeć podczas XXII edycji Festiwalu Prapremier!

 

Za wsparcie przy prezentacji spektakli gościnnych dziękujemy:

Przedstawicielstwo Flandrii w Polsce oraz w Krajach Bałtyckich

CANTEMIR Programme – Rumuński Instytut Kultury

Instytut Adama Mickiewicza

 

Podziękowania ślemy bydgoskim instytucjom kultury i edukacji, które gościły nas u siebie:

Teatr Kameralny w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy

Młyny Rothera

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 

Cukierni Sowa oraz Regionalnej Warzelni Piwa dziękujemy za przygotowanie poczęstunku dla gości festiwalu!

 

Za wsparcie promocyjne dziękujemy:

Agencja Reklamowa Start

Agencja Reklamowa STUDIO SCHERZO

Galeria Pomorska

Pergama

 

Dziękujemy patronom medialnym festiwalu:

Bydgoski Informator Kulturalny

Dziennik Teatralny

e-teatr.pl

Express Bydgoski

Gazeta Wyborcza Bydgoszcz

Notatnik Teatralny

Polskie Radio PiK

Teatr dla Wszystkich

teatralny.pl

Teraz Teatr

TVP Kultura

 

Hotelowi pod OrłemFocus HotelsPark Hotel – za wspaniałe ugoszczenie naszych gości!

 

Firmie Nasza Brama – za przepiękne kompozycje kwiatowe, które zdobiły przestrzenie festiwalowe, a także kwiaty dla twórców i twórczyń spektakli oraz finalistek i finalistów AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy.

 

Hali Targowej – naszemu Klubowi Festiwalowemu, który przez 16 dni był miejscem spotkań po festiwalowych wydarzeniach

 

I dziękujemy Wam, Drodzy WIDZOWIE! Za obecność, emocje, udział w dyskusjach i dzielenie się Waszą niesamowitą energią.

 

Już dziś zapraszamy Was na kolejną edycję Festiwalu Prapremier – widzimy się ponownie za rok!

Danilo Brakočevič laureatem III.edycji AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy

Dnia 28 października 2023 roku odbyło się posiedzenie Kapituły AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy.

Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Krzysztofa Warlikowskiego, w składzie: Davit Gabunia, Julia Holewińska, Carolin Losch i Agnieszka Lubomira Piotrowska, po zapoznaniu się z pięcioma sztukami finałowymi:

 • „Ifigenia” autorstwa Joanny Bednarczyk (Polska)
 • “Odporność szkła hartowanego” (tytuł oryginalny: «Otpornost kaljenog stakla») autorstwa Danilo Brakočevića (Serbia)
 • „Zakon pościelonych łóżek” (tytuł oryginalny: «Орден застеленных кроватей») autorstwa Leny Laguszonkowej (Ukraina)
 • „Rigor Mortis” autorstwa Małgorzaty Maciejewskiej (Polska)
 • „Znikanie” (tytuł oryginalny: «Nestajanje») autorstwa Tomislava Zajeca (Chorwacja)

postanowiła przyznać nagrodę główną w wysokości 50 000,00 zł Danilo Brakočevićowi za sztukę „Odporność szkła hartowanego”.

Kapituła doceniła konfrontację osobistych losów i politycznej historii Europy w sztuce Danilo Brakočevicia. Są to doświadczenia kulturowych tułaczy, dwojga młodych ludzi przybywających
z Belgradu do Bergen w Norwegii. Sztuka nasycona jest postaciami, które są pośrednikami między różnymi światami, uciekającymi i nieustannie powracającymi do swoich korzeni, niezależnie od tego, czy są one południowo czy północnoeuropejskie, azjatyckie czy afrykańskie. W „Odporności szkła hartowanego” Danilo Brakočevićowi udaje się sprawnie poruszać się między przejmującym poczuciem humoru a nieoczekiwaną głębią zwrotów akcji. To portret młodego pokolenia poszukującego swoich nowych tożsamości, zagubionych w złożoności współczesnego świata. Autor ukazuje wielkie osobiste tragedie w czysty, wysublimowany sposób, dobierając słowa z ogromną precyzją. Jest to niezwykły, świeży i wyraźny nowy głos, którego trzeba posłuchać.

Krzysztof Warlikowski (Przewodniczący Kapituły)
Davit Gabunia
Julia Holewińska
Carolin Losch
Agnieszka Lubomira Piotrowska

 

[eng]

On 28th of October 2023 a meeting of the Chapter of AURORA. The Dramatic Award of the City of Bydgoszcz was held.

The Award Chapter, chaired by Krzysztof Warlikowski, and composed of: Davit Gabunia, Julia Holewińska, Carolin Losch, Agnieszka Lubomira Piotrowska, refering to five final plays:

 • „Ifigenia” („Iphigenia”) by Joanna Bednarczyk (Poland)
 • “Otpornost kaljenog stakla” („Resistance of Tempered Glass”) by Danilo Brakočević (Serbia)
 • „Орден застеленных кроватей” (“Order of made-up beds”) by Lena Lagushonkova (Ukraine)
 • „Rigor Mortis” by Małgorzata Maciejewska (Poland)
 • „Nestajanje” („The Vanishing”) by Tomislav Zajec (Croatia)

decided to award the main prize in the amount of PLN 50 000,00 to Danilo Brakočević for the play „Resistance of Tempered Glass„.

The Committee appreciates the confrontation of the personal stories and the political history of Europe in Danilo Brakočević’s play. These are the experiences of cultural wonderers, two young people coming from Belgrade to Bergen, Norway. The play is inhabited with the characters that are translators of different worlds, escaping and constantly getting back to their origins, whether they are Southern or Northern European, Asian or African. In „Resistance of Tempered Glass” Danilo Brakočević manages to swiftly interchange between the poignant sense of humor and unexpected depth of the twists and turns of the plot. It is a portrait of young generation in search of their new identities, beautifully lost in the complexity of the modern world. He depicts big personal tragedies in a pure, distilled manner with the precision of carefully chosen words. This is a remarkable, fresh, and clear new voice that needs to be listened to.

Krzysztof Warlikowski (Przewodniczący Kapituły)
Davit Gabunia
Julia Holewińska
Carolin Losch
Agnieszka Lubomira Piotrowska

 

 

[ru]

 

28 октября 2023 года состоялось заседание отделения AURORA. Драматическая премия города Быдгощ”.

Глава Премии под председательством Кшиштофа Варликовски в составе: Давит Габуния, Юлия Холевиньска, Каролин Лош, Агнешка Любомира Пиотровска, рассмотрела пять финальных пьес:

 • „Ифигения” Йоанны Беднарчик (Польша)
 • „Прочность закаленного стекла” Данило Бракочевича (Сербия)
 • „Орден застеленных кроватей” Лены Лягушонковой (Украина)
 • „Rigor Mortis” Малгожаты Мацеевской (Польша)
 • „Исчезновение” Томислава Заеца (Хорватия)

принял решение присудить главный приз в размере 50 000,00 злотых Данило Бракочевичу за спектакль „Прочность закаленного стекла”.

Комитет высоко оценил конфронтацию личных историй и политической истории Европы в пьесе Данило Бракочевича. Пьеса представляет сторию двух молодых людей, культурных путешественников, приехавших из Белграда в Берген (Норвегия). Главные герои пьесы являются трансляторами разных миров, убегающими и постоянно возвращающимися к своим истокам, будь то Южная или Северная Европа, Азия или Африка. В спектакле „Прочность закаленного стекла” Данило Бракочевичу удается молниеносно чередовать острый юмор и неожиданную глубину сюжетных линий. Это портрет находящегося в поисках своей новой идентичности молодого поколения , так прекрасно затерявшегося в сложностях современного мира. Он изображает личные трагедии в чистой, дистиллированной манере, с помошью тщательно подобранных слов. Это замечательный, свежий и ясный новый голос, к которому необходимо прислушаться.

Быдгощ, 28.10.2023

 

 

 

Krzysztof Warlikowski – Przewodniczący Kapituły

Krzysztof Warlikowski – reżyser teatralny, założyciel i dyrektor artystyczny Nowego Teatru w Warszawie.

Należy do odnowicieli języka teatru, jest jednym z najistotniejszych twórców teatru europejskiego. Ponad dziesięcioma realizacjami Szekspirowskimi stworzył nowy kanon realizacji dzieł Stradfordczyka. Intensywnie eksploruje też współczesne możliwości tragedii antycznej. W swoich przedstawieniach Warlikowski stale odnawia przymierze z widzem, czyniąc publiczność częścią wspólnego procesu dochodzenia do sensów i znaczeń. Jego przedstawienia są swoistą teatralną debatą, której rezultat nie jest nigdy z góry przesądzony. Od kilku lat intensywnie pracuje także w operze, przenosząc na jej grunt swoje teatralne odkrycia i działając na rzecz reteatralizacji opery.

Warlikowski urodził się w 1962 roku w Szczecinie. Studiował historię, filologię romańską i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1983 roku wyjechał do Francji, gdzie uczęszczał na seminarium z teatru antycznego w École Pratique des Hautes Études, na Sorbonie studiował filozofię, literaturę francuską i języki. W 1989 roku wrócił do kraju. Dyplom reżyserski zdobył na Wydziale Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie w 1993 roku.
W 1999 roku rozpoczął kilkuletnią współpracę z Teatrem Rozmaitości (dziś TR) w Warszawie, gdzie zrealizował siedem spektakli (Hamlet, Oczyszczeni, Bachantki, Burza, Dybuk. Między dwoma światami, Krum, Anioły w Ameryce), które były zapraszane na międzynarodowe festiwale, m.in. Fesitval d’Avignon, Festiwal Prensa de Otoño w Madrycie , Edinburgh International Festival, Wiener Festwochen, Next Wave Festival BAM w Nowym Jorku, Athens Festival, International Theatre Festival Santiago a Mil w Chile, Międzynarodowy Festiwal Teatralny PoNTI w Porto, XXI Seoul Performing Arts Festival w Korei Południowej, Festiwal BITEF w Belgradzie i do najważniejszych ośrodków teatralnych m.in. Hebbel am Ufer Theater w Berlinie, Teatro Garibaldi w Palermo, Centrum Meyerholda w Moskwie, Centro Cultural Belém w Lizbonie, Theatre de l’Odeon w Paryżu, National Arts Centre w Ottawie, Cameri Theatre w Tel Awiwie.
W tym czasie artysta reżyserował też w teatrach za granicą w Zagrzebiu, Bonn, Nicei, Amsterdamie, Hanowerze i Paryżu.

W 2000 roku zadebiutował jako reżyser operowy, przygotowując w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie prapremierę opery Roxanny Panufnik The Music Programm

Od początku 2008 roku kieruje założonym wraz z grupą stałych współpracowników Nowym Teatrem w Warszawie, w którym wyreżyserował (A)pollonię, spektakl, który powstał w oparciu o teksty m.in. Ajschylosa, Johna Maxwella Coetzee’ego, Eurypidesa, Hanny Krall, Jonathana Littella. Kolejne spektakle zrealizowane w Nowym Teatrze to Tramwaj wg Tramwaju zwanego pożądaniem Tenneesse Williamsa jako koprodukcja Nowego Teatru i paryskiego Théâtre de l’Odéon z Isabelle Huppert i Andrzejem Chyra w rolach głównych, Koniec (2010) według tekstów Bernarda-Marie Koltesa Nickel Stuff, Franza Kafki Proces i Myśliwy Grakchus, J. M. Coetzee’ego Elizabeth Costello, Opowieści afrykańskie według Szekspira (2011) z wykorzystaniem tekstów W. Shakespeare’a Król Lear, Kupiec wenecki, Otello, E. Cleavera Soul on Ice, J. M. Coetzee’ego Lato, Kabaret warszawski (2013) inspirowany tekstem Johna van Drutena I’m a Camera oraz filmem Shortbus Johna Camerona Mitchella, Francuzi (2015) inspirowany powieścią Marcela Prousta W poszukiwaniu straconego czasu, którego premiera odbyła się na festiwalu Ruhrtriennale. W 2018 roku Krzysztof Warlikowski zrealizował Wyjeżdżamy na podstawie Pakujemy manatki (Orzej mizwadot) Hanocha Levina, a w 2021 Odyseję. Historię dla Hollywoodu inspirowaną Odyseją Homera, na podstawie Powieści dla Hollywoodu i Króla kier znów na wylocie Hanny Krall.

Krzysztof Warlikowski został nagrodzony wieloma nagrodami i odznaczeniami zarówno w kraju jak i zagranicą. Otrzymał między innymi Nagrodę Francuskiego Związku Krytyków Teatralnych (2003 i 2022), Nagrodę im. Konrada Swinarskiego (2007), Paszport Polityki za przywracanie wiary w artystyczne i etyczne posłannictwo teatru (2009), International Opera Awards (2019), Złotego Lwa Teatralnego Biennale w Wenecji za całokształt twórczości (2021). Został odznaczony Francuskim Orderem Kawalera Kultury (2004) oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2011).

 

[ENG]

Krzysztof Warlikowski is a theatre & opera director, founder and artistic director of Nowy Teatr in Warsaw.

One of the most prominent European theatre and opera director, born in Poland in 1962. In collaboration with scenic designer Małgorzata Szczęśniak, Warlikowski creates outstanding theatrical images. Through his work process, he leads his actors to reach the deepest layers of their creativity. He has created a new way of staging Shakespeare, his body of work contains also subversive interpretation of Greek tragedies, but he is also well known for his staging of modern authors. His 2002 production of Sarah Kane’s Cleansed at the Festival d’Avignon and the Festival de Théâtre des Amériques in Montreal received wide acclaim. It was a turning point for Warlikowski’s international presence.

Since 2008 he has been the Artistic Director of Nowy Teatr (New Theater) in Warsaw, where he has so far directed six shows based on multilayers text adaptation: (A)pollonia (2009), The End (2010), African Tales by Shakespeare (2011), Kabaret warszawski (2013), The French (2015), We Are Leaving (2018). All the performances were coproduced with the most prestigious european theatres including Théâtre National de Chaillot and Odéon Théâtre de l’Europe in Paris, Festival d’Avignon, Comédie de Clermont-Ferrand, Greek Festival in Athens, Theatre Royal de la Monnaie de Bruxelles, Théâtre de Liège, Ruhrtriennale. He directed two performances in Odéon Théâtre de l’Europe in Paris: Streetcar (2011) and Phaedra(s) (2016) with Isabelle Hupert in the leading role. In Nowy Warlikowski created a very own thinking about the role and place of theatre in the society keeping on involving spectators into the debate. His headline for the theatre became: Escape the theatre.

Warlikowski’s theatre productions were presented at the most important festivals: Festival d’Avignon, Festival de Otoño in Madrid, Edinburgh International Festival, Wiener Festwochen, Next Wave Festival BAM in New York, Athens Festival, International Theatre Festival Santiago a Mil In Chile, International Theatre Festival PoNTI in Porto, XXI Seoul Performing Arts Festival in South Korea, Tianjin Canyu International Theatre Festival in China, Festival BITEF in Belgrad.

A separate field of Krzysztof Warlikowski’s work involves opera. Warlikowski is directing in the greatest european opera houses including La Monnaie in Brussels, the Paris National Opera, Teatro Real in Madrid, Bayerische Staatsoper in Munich, Royal Opera House in London, Festival d’Aix en Provence, Rurhtriennale and Salzburg Festival. In his attempt to retheatralisation of the opera he is perceived as one of the revolutionary opera director. He staged between others: Iphigenia in Tauris, The Makropulos Affair, Parsifal, The Woman without the Shadow,  Medea, Lulu, Don Giovanni, Bluebeard’s Castle/La voix humaine, Il trionfo del tempo e del disinganno and recently The Stigmatized, From the House of the Dead, The Bassarids.

Krzysztof Warlikowski is a winner of numerous awards, including the Award of the French Theatre Critics’ Union, both in 2003 for production of Sarah Kane’s Cleansed, judged to be the best foreign language production to be presented in France during the 2002/03 season. In 2008 French critics awarded also Angels in America. He was honored by the Theatre Critics’ Section of the Polish branch of the International Theatre Institute for popularizing Polish theatrical culture abroad. In 2006 he received the prestigious Meyerhold Award in Moscow, and in April 2008, the X Europe Prize New Theatrical Realities in Thessaloniki, Greece. In May 2008 New York’s Village Voice gave Krzysztof Warlikowski its Obie Award for the direction of Krum by Hanoch Levin, presented at BAM’s 25th Next Wave Festival. He was awarded a prize Golden Mask for the best foreign performance shown in Russia in 2011 for Nowy Teatr production (A)pollonia. In May 2012 Nowy Teatr was honored by the international jury chaired by Gerard Mortier of The Diagilev Award in Perm for the performance African Tales by Shakespeare. In 2013 he recieved a high french distinction of Commandeur des Arts et Lettres. He was author of Message of World Theatre Day in 2015.

Davit Gabunia – członek Jury i Kapituły

Davit Gabunia – (ur. 1982 w Poti, Gruzja) dramaturg, redaktor i tłumacz tekstów z języka angielskiego i szwedzkiego (Wydawnictwo Bakur Sulakauri), scenarzysta i producent telewizyjny (talk show analityczny RED ZONE, serial “Sztuczne Oddychanie” – 48 odcinków), koordynator międzynarodowych programów edukacyjnych i projektów medialnych (Women’s NGO Taso Foundation, Gruziński Dom Pisarza), kierownik literacki w Royal District Theatre (Tbilisi). Jest dwukrotnym laureatem niezależnej nagrody teatralnej Duruji (2013-14) za najlepszą nową sztukę gruzińską oraz laureatem nagrody literackiej SABA (2014) za najlepszy dramat. Jego sztuki wystawiane były w Royal District Theatre, Badisches Staatstheater Karlsruhe, Rustaveli National Theatre, w teatrach Poti, Batumi i Liberty. Przekłady Gabuni obejmują sztuki Szekspira, Strindberga, Ibsena i wielu współczesnych dramatopisarzy brytyjskich, szwedzkich i niemieckich, a także dwa tomy J.K. Rowling o Harrym Potterze.

Jego debiutancka powieść Falling Apart ukazała się w 2017 roku i stała się krajowym bestsellerem w Gruzji. W 2018 roku książka została wydana przez Rowohlt Berlin w Niemczech pod niemieckim tytułem „Farben der Nacht”.

Wykłada teorię dramatu i kreatywne pisanie na Ilia State University i Royal District Theatre Studio w Tbilisi w Gruzji.

[ENG]

Davit Gabunia – (b. 1982 in Poti, Georgia) playwright, editor and translator of English and Swedish texts (Bakur Sulakauri Publishing House), screenwriter and TV producer (RED ZONE analytical talk show, TV series „Artificial Breathing” – 48 episodes), coordinator of international educational programs and media projects (Women’s NGO Taso Foundation , Georgian House of Writers), literary director at the Royal District Theater (Tbilisi). He is twice the winner of the independent theatre award Duruji (2013-14) for the best new Georgian play of the year; winner of the literary award SABA (2014) for best drama. His plays have been produced at Royal District Theatre, Badisches Staatstheater Karlsruhe, Rustaveli National Theatre, Poti, Batumi and Liberty theatres. Gabunia’s translations include plays by Shakespeare, Strindberg, Ibsen and number of contemporary British, Swedish and German playwrights, as well as two volumes of J.K. Rowling’s Harry Potter series. 

His debut novel Falling Apart appeared in 2017 and turned into a national best-seller in Georgia. In 2018 the book was published by Rowohlt Berlin in Germany, under the German title “Farben der Nacht”. 

He teaches Drama Theory and Creative Writing at Ilia State University and Royal District Theatre Studio, in Tbilisi, Georgia.

Julia Holewińska – członkini Jury i Kapituły

Julia Holewińska – dramatopisarka i dramaturżka, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej. Autorka następujących dramatów: “Ostatnie dni Eleny i Nicolae Ceaușescu” (reż. Wojciech Faruga – premiera październik 2023), “Katyń. Teoria barw”, (reż. Wojciech Faruga, Teatr Polski w Bydgoszczy, 2021), “Turyści”, “Granice” (reż. Bartek Frąckowiak, Teatr Polski w Bydgoszczy, 2016), “Kalkstein/Czarne Słońce” (reż. Joanna Grabowiecka, Teatr im. Solskiego w Tarnowie/ Teatr Łaźnia Nowa 2015), “Good Night Cowboy” (reż. Kuba Kowalski Teatr im. Szaniawskiego w Wałbrzychu, Teatr WARSawy, 2015), “Dolce Vita” (reż. Kuba Kowalski, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 2014), “Krzywicka/krew” (finał Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej 2013, Teatr Polskiego Radio, reż. Dobrosława Bałazy, Alina Moś-Kerger, Teatr im. Modrzejewskiej w Legnicy, 2016), “Ziemia niczyja” (reż. Frank Heuel, prem. Fringe Ensamble, Bonn 2012, Teatr Powszechny w Warszawie 2013), “Ciała obce” (reż. Kuba Kowalski, Teatr Wybrzeże 2012; Paweł Wodziński, Teatr Polskiego Radio 2011; Lianne O’Shea, Project Art. Centre, Dublin 2013), “Rewolucja balonowa” (reż. Sławomir Batyra, Teatr Powszechny w Warszawie 2011; John Currivan, Theatre Upstairs, Dublin 2013, Alina Moś-Kerger, Teatr im. Osterwy w Gorzowie 2014), “12/70” (reż. Thomas Sauerteig, Sala Beckett, Barcelona 2011; Stefanie Hoster, Deutschlandradio 2013) “Zina”, “Wodewil”. 

Jest także autorką sztuk dla dzieci: “Skarpety i papiloty” (reż. Tomasz Man, Wrocławski Teatr Lalek, 2013, Robert Drobniuch, Teatr Maska w Rzeszowie, 2016, wydanie książkowe Tashka 2013), “Akademia Pani Beksy” (reż. Robert Drobniuch, Teatr im. Kubuś w Kielcach, 2017), „Czerwony kapturek” (reż. Wojciech Faruga, Teatr Polski w Bydgoszczy, 2022).

Jako dramaturżka i autorka adaptacji pracowała przy m.in: „Dekalogu” (Teatr Narodowy w Warszawie), „Matce Joannie od Aniołów” (Teatr Narodowy w Warszawie),  “Kotce na rozpalonym, blaszanym dachu” (Teatr Polski w Poznaniu), “Wichrowych Wzgórzach” (Teatr Studio), “Życie jest snem” (Teatr Wybrzeże), “Mizantropie” (Teatr Polski w Poznaniu), Pani Bovary i “Diabeł i tabliczka czekolady” (Teatr im. Osterwy w Lublinie). 

Jej sztuki przetłumaczone zostały na angielski, białoruski, chorwacki, czeski, hiszpański, japoński, kataloński, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, słowacki, szwedzki, ukraiński i włoski.

Publikowała m.in. w „Dialogu”, „Teatrze”, „Kontekstach”, „Tygodniku Powszechnym”, „Dwutygodniku”. 

W 2010 roku za sztukę “Ciała obce” otrzymała Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną, w 2012 roku ta sama sztuka znalazła się w finale konkursu Stückemarkt, zaś słuchowisko na podstawie “Ciał obcych” zdobyło brązowy medal w konkursie Prix Europa. “Ciała obce” znalazły się też w finale Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. W 2013 roku sztuka ta ukazała się w amerykańskiej antologii “(A)Pollonia”. W tym samym roku odbyła się prezentacja “Ciał obcych” w New York Theatre Workshop (reż. David Schweizer). 

W 2019 roku zadebiutowała jako reżyserka  spektaklem “Hiroshima/Love” w Biennale Warszawa. W 2022 roku w Teatrze Polskim w Bydgoszczy wystawiła “Amerykę” na podstawie tekstu stworzonego we współpracy z Tomaszem Szerszeniem. 

Jest wykładowczynią w Akademii Teatralnej. Od 2020 roku pełni funkcję zastępczyni dyrektora ds. programowych w Teatrze Polskim w Bydgoszczy.

[ENG]

Julia Holewińska –  playwright and dramaturge, graduate of the The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw – Theatre Studies Department. Author of over a dozen plays: “Ostatnie dni Eleny i Nicolae Ceaușescu” (“The last days of Elena and Nicolae Ceaușescu”, dir. Wojciech Faruga – premiere October 2023), “Katyń. Teoria barw”, (“Katyn. The color theory”; dir. Wojciech Faruga, Teatr Polski in Bydgoszcz, 2021), “Turyści” (“Tourists”), “Granice” (“Boundaries”; dir. Bartek Frąckowiak, Teatr Polski in Bydgoszczy, 2016), “Kalkstein/Czarne Słońce” (“Kalkstein/Black Sun”; dir. Joanna Grabowiecka, the Ludwik Solski State Theatre in Tarnów/ Teatr Łaźnia Nowa, 2015), “Good Night Cowboy” (dir. Kuba Kowalski, the Jerzy Szaniawski Drama Theatre in Wałbrzych, Teatr WARSawy, 2015), “Dolce Vita” (dir. Kuba Kowalski, the Jan Kochanowski Theatre in Opole, 2014), “Krzywicka/krew” (“Krzywicka/Blood”; the final of The Gdynia Drama Award 2013; Polish Radio Theatre, dir. Dobrosława Bałazy, Alina Moś-Kerger, The Modjeska Theatre in Legnica, 2016), “Ziemia niczyja” (“Nobody’s Land”; dir. Frank Heuel, prem. Fringe Ensamble, Bonn 2012, Powszechny Theatre in Warsaw, 2013), “Ciała obce” (“Foreign Bodies”; dir. Kuba Kowalski, Wybrzeże Theatre, 2012; dir. Paweł Wodziński, Polish Radio Theatre, 2011; Lianne O’Shea, Project Art. Centre, Dublin, 2013), “Rewolucja balonowa” (“The balloon revolution”; dir.. Sławomir Batyra, Powszechny Theatre in Warsaw, 2011; John Currivan, Theatre Upstairs, Dublin 2013, Alina Moś-Kerger, the Juliusz Osterwa Theatre in Gorzów 2014), “12/70” (dir. Thomas Sauerteig, Sala Beckett, Barcelona 2011; Stefanie Hoster, Deutschlandradio 2013) “Zina”, “Wodewil” (“Vaudeville”).

She is also the author of children’s plays and adaption: „Skarpety i papiloty” (“Socks and Curlers”; directed by Tomasz Man, Wroclaw Puppet Theater, 2013, Robert Drobniuch, Maska Theater in Rzeszow, 2016, book edition Tashka 2013) and „Akademia Pani Beksy” (“Mrs. Crybaby’s Academy”; directed by Robert Drobniuch, Kubuś Theater in Kielce, 2017), „Red Riding Hood” (directed by Wojciech Faruga, Teatr Polski in Bydgoszcz, 2022).

As a playwright and author of adaptations, she worked on, among others: “Decalogue” and „Mother Joan of the Angels” (The National Theatre in Warsaw), „Cat on a Hot Tin Roof” (Polish Theater in Poznan), “Wuthering Heights” (Studio Theater), “Life is a Dream” (Wybrzeze Theater), “Misanthrope” (Polish Theater in Poznan), “Madame Bovary” and “The Devil and a Chocolate Bar” (Osterwa Theater in Lublin). 

Her plays have been translated into English, Belarusian, Croatian, Czech, Spanish, Japanese, Catalan, German, Portuguese, Russian, Romanian, Slovak, Swedish, Ukrainian and Italian languages. She has published in „Dialog,” „Theater,” „Contexts,” „Tygodnik Powszechny,” „Dwutygodnik,” among others. 

In 2010 she received the Gdynia Drama Award for her play “Ciała obce”, in 2012 the same play was in the finals of the Stückemarkt competition, and an audio drama based on it won the bronze medal in the Prix Europa competition. “Ciała obce” was also in the National Competition for Staging Contemporary Polish Plays. In 2013 “Ciała obce” was included in the American anthology “(A)Pollonia”. The same year it was staged at the New York Theatre Workshop (directed by David Schweizer). 

In 2019 Julia Holewińska made her debut as a stage director with the performance “Hiroshima/Love” in the Biennale Warszawa. In 2022, in the Teatr Polski in Bydgoszcz, she staged “America”, based on a text created in collaboration with Tomasz Szerszeń.

Holewińska lectures at the Theater Academy in Warsaw. Since 2020 she is a deputy director of the Teatr Polski in Bydgoszcz.

Carolin Losch – członkini Kapituły

 

Carolin Losch urodziła się w Düsseldorfie i studiowała teatrologię, germanistykę oraz języki i literaturę romańską na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Następnie pracowała w Theater am Turm we Frankfurcie i Deutsches Schauspielhaus w Hamburgu. Od 1998 roku jest zatrudniona jako dramaturg w Schauspielhaus Bochum, Badisches Staatstheater Karlsruhe, Düsseldorf Schauspielhaus, Lucerne Theater i National Theater Mannheim. Od początku sezonu 2018/19 jest dramaturgiem w Schauspiel Stuttgart.

[ENG]

Carolin Losch was born in Düsseldorf and studied theater, German, and romance languages and literature at the Free University of Berlin. She then went on to work at the Theater am Turm in Frankfurt and the Deutsches Schauspielhaus in Hamburg. She has been employed as a dramaturg since 1998 at the Schauspielhaus Bochum, the Badisches Staatstheater Karlsruhe, the Düsseldorf Schauspielhaus, the Lucerne Theater and the National Theater Mannheim. She has been a dramaturg at the Schauspiel Stuttgart since the beginning of the 2018/19 season.

Agnieszka Lubomira Piotrowska – członkini Jury i Kapituły

Agnieszka Lubomira Piotrowska – tłumaczka literatury rosyjskojęzycznej, znawczyni teatru i kultury rosyjskiej, kuratorka projektów teatralnych w Polsce i za granicą. Członkini Zarządu sekcji C Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, od trzech lat redaktorka kwartalnika ZAiKS Teatr

Absolwentka filologii rosyjskiej UMCS w Lublinie (dyplom z wyróżnieniem). Tłumaczyła m.in. powieści Władimira Sorokina, Wiktora Jerofiejewa, dramaturgię klasyczną (Antona Czechowa, Nikołaja Gogola, Michaiła Sałtykowa-Szczedrina, Aleksandra Puszkina) i współczesną (Iwana Wyrypajewa, Nikołaja Koladę, Jewgienija Griszkowca, Wasilija Sigariewa, braci Presniakow, Pawła Priażko i in.). 

Pracowała na filologii rosyjskiej UMCS (katedra literatury rosyjskiej), jako redaktorka w miesięczniku „Literatura na Świecie”, współtwórczyni i dyrektorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Demoludy w Olsztynie (w latach 2006-2008), jurorka w konkursach dramaturgicznych w Jekaterynburgu, Mińsku i Permie, współpracowała z Instytutem Teatralnym w Warszawie oraz Instytutem Adama Mickiewicza. 

Kuratorka „części wschodniej” na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Konfrontacje” w Lublinie; kuratorka Festiwalu „Da! Da! Da! Współczesny Teatr, Dramat i Performans z Rosji” w Warszawie; autorka idei i kuratorka Festiwalu Kolady w Warszawie.

Członkini jury na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Kolyada Plays w Jekaterynburgu, na Międzynarodowym Festiwalu Teatru i Filmu TEXTURE w Permie oraz Rosyjskiej Nagrody Literackiej NOS. Od 2021 roku członkini jury AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy. 

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Likhachev Foundation.

Laureatka Nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAIKS „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu literatury rosyjskiej na język polski”. 

[ENG]

Agnieszka Lubomira Piotrowska – translator of Russian, Ukrainian and Belarussian literature, expert in Russian theater and culture, curator of theater projects in Poland and abroad. Member of the board of the section C of The Society of Authors ZAiKS, for three years now she has been working as an editor of a quarterly journal ZAiKS Theatre.

A graduate of Russian philology at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. She translated, among others novels by Vladimir Sorokin, Viktor Yerofeyev, classical drama (by Anton Chekhov, Nikolai Gogol, Mikhail Saltykov-Shhedrin, Alexander Pushkin) and contemporary drama (Ivan Vyrypaev, Nikolai Kolada, Yevgeny Grishkovets, Vasily Sigarev, The Presnyakov Brothers, and Paul Pryazko).

She has worked in Russian philology at Maria Curie-Sklodowska University and as an editor in the monthly magazine Literatura na Świecie. She was a co-creator and artistic director of the International Theatre Festival Demoludy in Olsztyn (2006-2008), juror at drama competitions in Yekaterinburg, Minsk and Perm. She cooperated with the Theatre Institute in Warsaw and the Adam Mickiewicz Institute.

Curator of the “eastern part” at the International Theater Festival “Konfrontacje” in Lublin; curator of the ‘Da! Da! Da! Contemporary Theater, Drama and Performance from Russia” in Warsaw; author of the idea and curator of the Kolada’s Festival in Warsaw.

 Jury member at the Kolyada Plays International Theater Festival in Yekaterinburg, at the TEXTURE International Theater and Film Festival in Perm, and the NOS Russian Literary Award. Since 2021 a jury member of the Aurora International Drama Award.

Scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage and the Likhachev Foundation.

Laureate of the ZAIKS Authors’ Association Award “for outstanding achievements in the field of translating Russian literature into Polish”.