Julia Holewińska – członkini Jury i Kapituły

Julia Holewińska – dramatopisarka i dramaturżka, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej. Autorka następujących dramatów: “Ostatnie dni Eleny i Nicolae Ceaușescu” (reż. Wojciech Faruga – premiera październik 2023), “Katyń. Teoria barw”, (reż. Wojciech Faruga, Teatr Polski w Bydgoszczy, 2021), “Turyści”, “Granice” (reż. Bartek Frąckowiak, Teatr Polski w Bydgoszczy, 2016), “Kalkstein/Czarne Słońce” (reż. Joanna Grabowiecka, Teatr im. Solskiego w Tarnowie/ Teatr Łaźnia Nowa 2015), “Good Night Cowboy” (reż. Kuba Kowalski Teatr im. Szaniawskiego w Wałbrzychu, Teatr WARSawy, 2015), “Dolce Vita” (reż. Kuba Kowalski, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 2014), “Krzywicka/krew” (finał Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej 2013, Teatr Polskiego Radio, reż. Dobrosława Bałazy, Alina Moś-Kerger, Teatr im. Modrzejewskiej w Legnicy, 2016), “Ziemia niczyja” (reż. Frank Heuel, prem. Fringe Ensamble, Bonn 2012, Teatr Powszechny w Warszawie 2013), “Ciała obce” (reż. Kuba Kowalski, Teatr Wybrzeże 2012; Paweł Wodziński, Teatr Polskiego Radio 2011; Lianne O’Shea, Project Art. Centre, Dublin 2013), “Rewolucja balonowa” (reż. Sławomir Batyra, Teatr Powszechny w Warszawie 2011; John Currivan, Theatre Upstairs, Dublin 2013, Alina Moś-Kerger, Teatr im. Osterwy w Gorzowie 2014), “12/70” (reż. Thomas Sauerteig, Sala Beckett, Barcelona 2011; Stefanie Hoster, Deutschlandradio 2013) “Zina”, “Wodewil”. 

Jest także autorką sztuk dla dzieci: “Skarpety i papiloty” (reż. Tomasz Man, Wrocławski Teatr Lalek, 2013, Robert Drobniuch, Teatr Maska w Rzeszowie, 2016, wydanie książkowe Tashka 2013), “Akademia Pani Beksy” (reż. Robert Drobniuch, Teatr im. Kubuś w Kielcach, 2017), „Czerwony kapturek” (reż. Wojciech Faruga, Teatr Polski w Bydgoszczy, 2022).

Jako dramaturżka i autorka adaptacji pracowała przy m.in: „Dekalogu” (Teatr Narodowy w Warszawie), „Matce Joannie od Aniołów” (Teatr Narodowy w Warszawie),  “Kotce na rozpalonym, blaszanym dachu” (Teatr Polski w Poznaniu), “Wichrowych Wzgórzach” (Teatr Studio), “Życie jest snem” (Teatr Wybrzeże), “Mizantropie” (Teatr Polski w Poznaniu), Pani Bovary i “Diabeł i tabliczka czekolady” (Teatr im. Osterwy w Lublinie). 

Jej sztuki przetłumaczone zostały na angielski, białoruski, chorwacki, czeski, hiszpański, japoński, kataloński, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, słowacki, szwedzki, ukraiński i włoski.

Publikowała m.in. w „Dialogu”, „Teatrze”, „Kontekstach”, „Tygodniku Powszechnym”, „Dwutygodniku”. 

W 2010 roku za sztukę “Ciała obce” otrzymała Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną, w 2012 roku ta sama sztuka znalazła się w finale konkursu Stückemarkt, zaś słuchowisko na podstawie “Ciał obcych” zdobyło brązowy medal w konkursie Prix Europa. “Ciała obce” znalazły się też w finale Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. W 2013 roku sztuka ta ukazała się w amerykańskiej antologii “(A)Pollonia”. W tym samym roku odbyła się prezentacja “Ciał obcych” w New York Theatre Workshop (reż. David Schweizer). 

W 2019 roku zadebiutowała jako reżyserka  spektaklem “Hiroshima/Love” w Biennale Warszawa. W 2022 roku w Teatrze Polskim w Bydgoszczy wystawiła “Amerykę” na podstawie tekstu stworzonego we współpracy z Tomaszem Szerszeniem. 

Jest wykładowczynią w Akademii Teatralnej. Od 2020 roku pełni funkcję zastępczyni dyrektora ds. programowych w Teatrze Polskim w Bydgoszczy.

[ENG]

Julia Holewińska –  playwright and dramaturge, graduate of the The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw – Theatre Studies Department. Author of over a dozen plays: “Ostatnie dni Eleny i Nicolae Ceaușescu” (“The last days of Elena and Nicolae Ceaușescu”, dir. Wojciech Faruga – premiere October 2023), “Katyń. Teoria barw”, (“Katyn. The color theory”; dir. Wojciech Faruga, Teatr Polski in Bydgoszcz, 2021), “Turyści” (“Tourists”), “Granice” (“Boundaries”; dir. Bartek Frąckowiak, Teatr Polski in Bydgoszczy, 2016), “Kalkstein/Czarne Słońce” (“Kalkstein/Black Sun”; dir. Joanna Grabowiecka, the Ludwik Solski State Theatre in Tarnów/ Teatr Łaźnia Nowa, 2015), “Good Night Cowboy” (dir. Kuba Kowalski, the Jerzy Szaniawski Drama Theatre in Wałbrzych, Teatr WARSawy, 2015), “Dolce Vita” (dir. Kuba Kowalski, the Jan Kochanowski Theatre in Opole, 2014), “Krzywicka/krew” (“Krzywicka/Blood”; the final of The Gdynia Drama Award 2013; Polish Radio Theatre, dir. Dobrosława Bałazy, Alina Moś-Kerger, The Modjeska Theatre in Legnica, 2016), “Ziemia niczyja” (“Nobody’s Land”; dir. Frank Heuel, prem. Fringe Ensamble, Bonn 2012, Powszechny Theatre in Warsaw, 2013), “Ciała obce” (“Foreign Bodies”; dir. Kuba Kowalski, Wybrzeże Theatre, 2012; dir. Paweł Wodziński, Polish Radio Theatre, 2011; Lianne O’Shea, Project Art. Centre, Dublin, 2013), “Rewolucja balonowa” (“The balloon revolution”; dir.. Sławomir Batyra, Powszechny Theatre in Warsaw, 2011; John Currivan, Theatre Upstairs, Dublin 2013, Alina Moś-Kerger, the Juliusz Osterwa Theatre in Gorzów 2014), “12/70” (dir. Thomas Sauerteig, Sala Beckett, Barcelona 2011; Stefanie Hoster, Deutschlandradio 2013) “Zina”, “Wodewil” (“Vaudeville”).

She is also the author of children’s plays and adaption: „Skarpety i papiloty” (“Socks and Curlers”; directed by Tomasz Man, Wroclaw Puppet Theater, 2013, Robert Drobniuch, Maska Theater in Rzeszow, 2016, book edition Tashka 2013) and „Akademia Pani Beksy” (“Mrs. Crybaby’s Academy”; directed by Robert Drobniuch, Kubuś Theater in Kielce, 2017), „Red Riding Hood” (directed by Wojciech Faruga, Teatr Polski in Bydgoszcz, 2022).

As a playwright and author of adaptations, she worked on, among others: “Decalogue” and „Mother Joan of the Angels” (The National Theatre in Warsaw), „Cat on a Hot Tin Roof” (Polish Theater in Poznan), “Wuthering Heights” (Studio Theater), “Life is a Dream” (Wybrzeze Theater), “Misanthrope” (Polish Theater in Poznan), “Madame Bovary” and “The Devil and a Chocolate Bar” (Osterwa Theater in Lublin). 

Her plays have been translated into English, Belarusian, Croatian, Czech, Spanish, Japanese, Catalan, German, Portuguese, Russian, Romanian, Slovak, Swedish, Ukrainian and Italian languages. She has published in „Dialog,” „Theater,” „Contexts,” „Tygodnik Powszechny,” „Dwutygodnik,” among others. 

In 2010 she received the Gdynia Drama Award for her play “Ciała obce”, in 2012 the same play was in the finals of the Stückemarkt competition, and an audio drama based on it won the bronze medal in the Prix Europa competition. “Ciała obce” was also in the National Competition for Staging Contemporary Polish Plays. In 2013 “Ciała obce” was included in the American anthology “(A)Pollonia”. The same year it was staged at the New York Theatre Workshop (directed by David Schweizer). 

In 2019 Julia Holewińska made her debut as a stage director with the performance “Hiroshima/Love” in the Biennale Warszawa. In 2022, in the Teatr Polski in Bydgoszcz, she staged “America”, based on a text created in collaboration with Tomasz Szerszeń.

Holewińska lectures at the Theater Academy in Warsaw. Since 2020 she is a deputy director of the Teatr Polski in Bydgoszcz.