KOMUNIKAT ws. konkursu WSPÓLNA WALKA

Dyrekcja Teatru Polskiego informuje, że w wyniku przeprowadzenia konkursu „Wspólna Walka” stwierdzono, że w terminie przewidywanym na złożenie ofert wpłynęła jedna oferta. W związku z powyższym na podstawie §7 pkt. 3 regulaminu podjęto decyzję o pozostawieniu Konkursu bez rozstrzygnięcia.

Wspólna Walka – OPEN CALL dla organizacji pozarządowych i twórców niezależnych z Bydgoszczy!

Ogłaszamy nabór projektów do Konkursu, kierowanego do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, grup zrzeszonych, niezależnych twórców i twórczyń oraz animatorów i animatorek kultury posiadających osobowość prawną – prowadzących działalność na terenie Miasta Bydgoszcz. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej wartościowych niezależnych projektów, które zostaną zrealizowane w Teatrze Polskim w Bydgoszczy.

Poszukujemy lokalnych grup, które chcą realizować własne, autorskie projekty artystyczno-społeczne. Tematyka projektów powinna się odnosić do hasła programowego Festiwalu: „POLA WALKI”. Zapraszamy do przesyłania propozycji działań partycypacyjnych, zaangażowanych społecznie, projektów site-specific, propozycji warsztatowych, czy projektów interdyscyplinarnych. Pozostawiamy Wam POLE do tworzenia i działania.

Projekty do Konkursu można przesyłać do 12 listopada b.r. do godz. 23:59 na adres: edukacja@teatrpolski.pl

Spośród nadesłanych propozycji wybierzemy 1 projekt, który otrzyma dofinansowanie na realizację w wysokości do 5 000,00 PLN. Wyniki naboru poznamy do 17 listopada b.r.

 

Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Załącznik nr 2 – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 3 – REGULAMIN KONKURSU

KONTAKT do Koordynatora Konkursu:

Cezary Markiewicz
tel. 723 505 725
cezary.markiewicz@teatrpolski.pl

 

Konkurs organizowany jest w ramach Festiwalu Prapremier POLA WALKI Bydgoszcz 2023 Kujawy/Pomorze dzięki wsparciu Urzędu Miasta Bydgoszczy.