PARTNERZY

Organizatorzy:

Partner Główny:

Zadanie dofinansowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Partnerem głównym Festiwalu Prapremier POLA WALKI Bydgoszcz 2023 Kujawy/Pomorze jest Województwo Kujawsko-Pomorskie
Projekt dofinansowany w ramach programu „Kujawy + Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II”.
Wydarzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego „TEATR”.

Sponsorzy:

 

Partnerzy:

Patroni Medialni: