Przejdź do głównej treści strony

Idea

Festiwal Prapremier ODZYSKIWANIE

Po 19 kolejnych edycjach Festiwal Prapremier wraca do swoich korzeni i skupia się na nowych tekstach dramatycznych, wyznaczających kierunki rozwoju współczesnego teatru. Główny punkt Festiwalu stanowić będzie międzynarodowa nagroda dramaturgiczna przyznawana za wybitny dramat. Jako że od wielu lat polski teatr zapatrzony był w teatr zachodni, który w tym momencie zdaje się przeżywać znacząca stagnację, twórcy nowej formuły Festiwalu Prapremier pragną zwrócić swoje zainteresowanie w drugą stronę — na wschód, gdzie w teatrze dzieje się najwięcej. Festiwal w nowej formule, poza prezentacją spektakli teatralnych, skupia się na działalności rezydencyjnej i inicjowaniu współpracy polskich i zagranicznych twórców i twórczyń teatralnych. Hasłem tegorocznej edycji Festiwalu Prapremier będzie „Odzyskiwanie” rozumiane jako przywrócenie zapomnianych i pominiętych tematów, tekstów, idei i form, a centralnym punktem ma być przyznanie Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy.