KOMUNIKAT ws. konkursu WSPÓLNA WALKA

Dyrekcja Teatru Polskiego informuje, że w wyniku przeprowadzenia konkursu „Wspólna Walka” stwierdzono, że w terminie przewidywanym na złożenie ofert wpłynęła jedna oferta. W związku z powyższym na podstawie §7 pkt. 3 regulaminu podjęto decyzję o pozostawieniu Konkursu bez rozstrzygnięcia.