Davit Gabunia – członek Jury i Kapituły

Davit Gabunia – (ur. 1982 w Poti, Gruzja) dramaturg, redaktor i tłumacz tekstów z języka angielskiego i szwedzkiego (Wydawnictwo Bakur Sulakauri), scenarzysta i producent telewizyjny (talk show analityczny RED ZONE, serial “Sztuczne Oddychanie” – 48 odcinków), koordynator międzynarodowych programów edukacyjnych i projektów medialnych (Women’s NGO Taso Foundation, Gruziński Dom Pisarza), kierownik literacki w Royal District Theatre (Tbilisi). Jest dwukrotnym laureatem niezależnej nagrody teatralnej Duruji (2013-14) za najlepszą nową sztukę gruzińską oraz laureatem nagrody literackiej SABA (2014) za najlepszy dramat. Jego sztuki wystawiane były w Royal District Theatre, Badisches Staatstheater Karlsruhe, Rustaveli National Theatre, w teatrach Poti, Batumi i Liberty. Przekłady Gabuni obejmują sztuki Szekspira, Strindberga, Ibsena i wielu współczesnych dramatopisarzy brytyjskich, szwedzkich i niemieckich, a także dwa tomy J.K. Rowling o Harrym Potterze.

Jego debiutancka powieść Falling Apart ukazała się w 2017 roku i stała się krajowym bestsellerem w Gruzji. W 2018 roku książka została wydana przez Rowohlt Berlin w Niemczech pod niemieckim tytułem „Farben der Nacht”.

Wykłada teorię dramatu i kreatywne pisanie na Ilia State University i Royal District Theatre Studio w Tbilisi w Gruzji.

[ENG]

Davit Gabunia – (b. 1982 in Poti, Georgia) playwright, editor and translator of English and Swedish texts (Bakur Sulakauri Publishing House), screenwriter and TV producer (RED ZONE analytical talk show, TV series „Artificial Breathing” – 48 episodes), coordinator of international educational programs and media projects (Women’s NGO Taso Foundation , Georgian House of Writers), literary director at the Royal District Theater (Tbilisi). He is twice the winner of the independent theatre award Duruji (2013-14) for the best new Georgian play of the year; winner of the literary award SABA (2014) for best drama. His plays have been produced at Royal District Theatre, Badisches Staatstheater Karlsruhe, Rustaveli National Theatre, Poti, Batumi and Liberty theatres. Gabunia’s translations include plays by Shakespeare, Strindberg, Ibsen and number of contemporary British, Swedish and German playwrights, as well as two volumes of J.K. Rowling’s Harry Potter series. 

His debut novel Falling Apart appeared in 2017 and turned into a national best-seller in Georgia. In 2018 the book was published by Rowohlt Berlin in Germany, under the German title “Farben der Nacht”. 

He teaches Drama Theory and Creative Writing at Ilia State University and Royal District Theatre Studio, in Tbilisi, Georgia.