Lena Laguszonkowa – „Zakon pościelonych łóżek”

tytuł oryginalny «Орден застеленных кроватей»

[PL]

Lena Laguszonkowa – ukraińska dramatopisarka, absolwentka wydziału historii Ługańskiego Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki. Debiutowała jako dramatopisarka w 2018 sztuką „BAZA”, opowiadającą o kobietach i prostytucji, prezentowaną podczas festiwalu Tydzień Sztuki Aktualnej (Тиждень актуальной пьесы). Jej dotychczasowy dorobek obejmuje osiem sztuk, które były wystawiane w teatrach w Kijowie, Charkowie i Odessie. Współpracuje z Młodym Teatrem oraz Teatrem PostPlay, współtworzy projekty dla Narodowego Stowarzyszenia Działaczy Teatralnych Ukrainy, jest współzałożycielką Teatru Dramaturgów w Kijowie. Od marca 2022 roku mieszka i pracuje w Polsce, gdzie współpracowała z takimi teatrami jak Teatr Polski w Bydgoszczy, TR Warszawa i Teatr Powszechny.

Jest laureatką konkursów Tydzień Sztuki Aktualnej i Drama.UA, oraz finalistką pierwszej edycji AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy (sztuka p.t. „Matka Gorkiego“). W 2022 roku została nagrodzona The European New Talent Drama Award.

 

[ENG]

Lena Lagushonkova- Ukrainian playwright, graduate of the History Faculty of the Taras Shevchenko National University in Luhansk. She made her debut as a playwright in 2018 with the play „BAZA,” a story about women and prostitution, presented during the Week of the Present Art festival (Тиждень актуальной пьесы). Her work to date comprises eight plays, which have been performed at theatres in Kyiv, Kharkiv and Odessa. She works with the Young Theatre and the PostPlay Theatre, co-curates projects for the National Association of Theatre Activists of Ukraine, and is the co-founder of the Theatre of Playwrights in Kyiv. Since March 2022, she has lived and worked in Poland. She has worked with theatres such as Teatr Polski in Bydgoszcz, TR Warsaw and Teatr Powszechny.

She is a winner of the Week of Present Art Competition and Drama.UA, a finalist in the first edition of the AURORA. The Drama Award of the City of Bydgoszcz (with a play „Gorky’s Mother”). In 2022 she received The European New Talent Drama Award.

 

[RU]

Лена Лягушонкова- украинская драматург, выпускница исторического факультета Луганского государственного университета имени Тараса Шевченко. Дебютировала в 2018 году с пьесой „BAZA” о женщинах и проституции, представленной в рамках фестиваля „Неделя актуального искусства” (Тиждень актуальной пьесы). На сегодняшний день на её счту  восемь спектаклей, которые были поставлены в театрах Киева, Харькова и Одессы. Сотрудничает с Молодым театром и театром PostPlay, является соавтором проектов Национальной ассоциации театральных деятелей Украины, соучредителем киевского “Театра Драматургов”. С марта 2022 года живет и работает в Польше, где сотрудничает с такими театрами, как Польский театр в Быдгощи, TR Варшава и Повшехны.

Является лауреатом конкурсов „Неделя актуального искусства” и Drama.UA, а также финалистом первого выпуска АВРОРЫ – драматургической премии города Быдгощи (пьеса „Мать Горького”). В 2022 году она была удостоена престижной европейской премии The European New Talent Drama Award.