Danilo Brakočević – „Odporność szkła hartowanego”

tytuł oryginalny «Otpornost kaljenog stakla»

[PL]

Danilo Brakočević – aktor i pisarz pochodzący z Belgradu w Serbii. Ukończył studia aktorskie na Akademii Sztuk Pięknych w Nowym Sadzie, po czym spędził rok studiując teatr w edukacji na Uniwersytecie w Bergen w Norwegii oraz rok komunikacji międzykulturowej na Akademii Teatralnej w Szanghaju. Poza aktorstwem pisze recenzje filmowe dla portalu Filmoskopija, zajmuje się tworzeniem teatru dla dzieci i młodzieży, a także pisze sztuki teatralne, poezję i prozę. W 2022 roku ukazała się jego pierwsza książka p.t. Sundries.

 

[ENG]

Danilo Brakočević – an actor and a writer from Belgrade, Serbia. He completed his bachelor and master’s studies in acting at the Academy of Arts in Novi Sad, after which he spent a year in Norway studying theatre in education and a year to study intercultural communication at the Shanghai Theatre Academy. Apart from acting, he is writing film reviews for Filmoskopija,  engaged in making theatre for children and young audience, writing plays, poetry and prose. His first book of short forms Sundries was published in 2022.

 

[RU] 

Данило Бракочевич – актер и писатель из Белграда, Сербия. Окончил Академию изящных искусств в Нови-Саде по специальности „актерское мастерство”, после чего год изучал театр в образовании в Бергенском университете в Норвегии и год – межкультурную коммуникацию в Шанхайской театральной академии. Помимо актерской деятельности, он пишет рецензии на фильмы для сайта Filmoskopija, создает театр для детей и молодежи, пишет пьесы, стихи и прозу. В 2022 году вышла его первая книга под названием Sundries.