Joanna Bednarczyk – „Ifigenia”

[PL]

Joanna Bednarczyk – absolwentka psychologii i filologii rosyjskiej w ramach MISH na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wydziału Reżyserii Dramatu AST w Krakowie. W 2014 roku rozpoczęła współpracę jako dramaturżka i adaptatorka z Pawłem Miśkiewiczem przy spektaklu „Kto wyciągnie kartę wisielca, kto błazna” (MOS, Kraków). Wspólnie zrealizowali jeszcze osiem spektakli. Bednarczyk współpracowała także z Eweliną Marciniak, Łukaszem Twarkowskim i z Michałem Borczuchem. Spektakle, które współtworzyła, były pokazywane na międzynarodowych festiwalach (Ruhrtrienalle, Salzburger Festspiele, Berliner Theatertreffen, Radikal Jung, Divine Comedy, Holland Festival, Brandhaarden – Female Voices, theAtrium). W 2021 zadebiutowała jako reżyserka przedstawieniem „Kordian i Cham. Powidok folwarczny” w Teatrze Polskim w Poznaniu.

 

[ENG]

Joanna Bednarczyk – a graduate of psychology and russian philology at Jagiellonian University and the Faculty of Drama Direction of AST in Krakow. In 2014, she began working as a playwright and adaptor with Pawel Miśkiewicz on the play „Who pulls the hanged man’s card, who pulls the devil’s” (MOS, Krakow). Together they produced eight more performances. She also has worked with Ewelina Marciniak, Lukasz Twarkowski and Michał Borczuch. The plays she co-created were shown at international festivals (Ruhrtrienalle, Salzburger Festspiele, Berliner Theatertreffen, Radikal Jung, Divine Comedy, Holland Festival, Brandhaarden – Female Voices, theAtrium). In 2021 she made her debut as a director with the production „Cordian and Cham. The Afterimage of the Farmhouse” at the Polish Theater in Poznan.

 

RU:

Иоанна Беднарчык – окончила факультет психологии и русской филологии в рамках Межфакультетского индивидуального гуманитарного обучения Ягеллонского университета и факультет режиссуры драмы Академии театрального искусства в Кракове. В 2014 г. начала работать с Павлом Миськевичем над пьесой „Кто тянет карту палача, кто тянет карту шута” (Малопольский сад искусств, Краков) в качестве драматурга). Вместе они поставили еще восемь пьес. Беднарчик также работала с Эвелиной Марциняк, Лукашем Тварковским и Михалом Борчухом. Спектакли созданные в соавторстве с ней были показаны на международных фестивалях (Ruhrtrienalle, Salzburger Festspiele, Berliner Theatertreffen, Radikal Jung, Divine Comedy, Holland Festival, Brandhaarden – Female Voices, theAtrium). В 2021 году состоялся ее режиссерский дебют в Польском театре в Познани – постановка пьесы „Кордиан и Хам. Деревенский послеобраз” .