14.10 g. 19:00 | 15.10 g. 16:00 | Ostatnie dni Eleny i Nicolae Ceaușescu | reż. Wojciech Faruga

14.10 | sobota | g. 19.00 | mała scena TPB | PREMIERA | KUP BILET 

15.10 | niedziela | g. 16.00 | mała scena TPB | KUP BILET 

Teatr Polski w Bydgoszczy

reżyseria, scenografia, kostiumy i światło Wojciech Faruga

tekst i dramaturgia Julia Holewińska

muzyka Radosław Duda

przygotowanie wokalne Natalia Kawałek

choreografia Bartłomiej Gąsior

twórcy Bartłomiej Chmara, Daria Główczyńska

producentka Magdalena Niedźwiecka

inspicjentka, asystentka reżysera Hanna Gruszczyńska

 

występują Mirosław Guzowski, Damian Kwiatkowski, Karol Franek Nowiński, Michalina Rodak, Małgorzata Trofimiuk, Małgorzata Witkowska, Marcin Zawodziński

 

W nowym, autorskim tekście Julii Holewińskiej „Ostatnie dni Eleny i Nicolae Ceaușescu” twórcy i twórczynie przyglądają się zmierzchowi dyktatury rumuńskich przywódców. Dramat pokazuje upadek władców, śledzi etapy, w których z bogów stają się więźniami i w końcu giną.

W grudniu 1989 roku małżeństwo Ceaușescu widziało, co dzieje się na ulicach i jak demonstranci reagują na ich widok, jednak nie dopuścili do siebie myśli, że to właśnie przeciwko nim zwraca się społeczeństwo. Zdaniem obojga ich sytuacja wynikała ze zdrady. Ceauşescu do samego końca odrzucali zarzut o wpędzenie kraju w głód i nędzę, wskazywali za to na osiągnięte przez nich sukcesy. Twórców i twórczynie przedstawienia interesują też losy i zachowania osób, które towarzyszyły małżeństwu w ich ostatnich godzinach.

Nasze wyobrażenia o wojnie, ale także dyskursy filozoficzne z drugiej połowy XX wieku utraciły swój sens. Słynna koncepcja Francisa Fukuyamy głosząca koniec historii brzmi dziś jak chichot Historii.

Dziś cały demokratyczny świat czeka na obalenie Wladimira Putina. 33 lata temu oczy świata zwrócone były w stronę Rumunii i obalenia rządów Nicolae i Eleny Ceaușescu. Ostatnie dni ich dyktatury, a następnie rozstrzelanie przed kamerami na nowo ustawiły optykę rewolucji, ale też medialnego show, jakim niewątpliwie była ta egzekucja.

Spektakl otrzymał patronat Rumuńskiego Instytutu Kultury.

W spektaklu wykorzystywane są głośne efekty dźwiękowe (m.in. wystrzały z broni palnej). Osoby wrażliwe na ten rodzaj efektów prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

ENG

THE LAST DAYS OF ELENA AND NICOLAE CEAUȘESCU | WOJCIECH FARUGA

14.10 | 7 p.m. | mała scena TPB | PREMIERE

15.10 | 4 p.m. | mała scena TPB

Teatr Polski w Bydgoszczy

directed by Wojciech Faruga

scenograpgy, costumes and  lights Wojciech Faruga

script and dramaturgy Julia Holewińska

music Radosław Duda

vocal preparation Natalia Kawałek

choreography  Bartłomiej Gąsior

producers Bartłomiej Chmara, Daria Główczyńska

produced by Magdalena Niedźwiecka

stage manager, director’s assistant Hanna Gruszczyńska

 

cast Mirosław Guzowski, Damian Kwiatkowski, Karol Franek Nowiński, Michalina Rodak, Małgorzata Trofimiuk, Małgorzata Witkowska, Marcin Zawodziński

 

In the new original text by Julia Holewińska, „The Last Days of Elena and Nicolae Ceaușescu”, the creators look at the twilight of the Romanian leaders’ dictatorship. The drama shows the fall of the overlords and traces the stages in which they go from being gods to prisoners and eventually perish. In December 1989, Nicolae Ceaușescu and his wife Elena saw what was happening on the streets and how the demonstrators were reacting to the sight of them. Still, they did not allow themselves to think that the public was turning against them. According to both of them, their situation resulted from a betrayal. Until the very last moment, Ceauşescu rejected the accusation that they had driven the country into hunger and misery; instead, pointing to the successes they had achieved. The performance’s creators are also interested in the fate and behavior of those who accompanied the couple in their final hours.

Our ideas about war and the philosophical discourses of the second half of the 20th century have lost meaning. Francis Fukuyama’s famous concept proclaiming the end of history today sounds like history’s giggle.

Today, the entire democratic world is waiting for the overthrow of Vladimir Putin. Thirty-three years ago, the world’s focus was on Romania and the fall of the governments of Nicolae and Elena Ceaușescu. The final days of their dictatorship and the subsequent televised execution reshaped the perception of the revolution, solidifying the undeniable nature of the event in the media.

The performance received the patronage of the Romanian Cultural Institute.

This production contains loud sound effects (such as gunshots). People sensitive to this type of sound effects are advised to keep caution.