Elise Wilk – “Zniknięcia”

tytuł oryginalny: «Disapariţii»

[PL]

Elise Wilk (ur. w 1981 r.), urodzona w Braszowie w Transylwanii, wychowywała się w kulturze dwujęzycznej (posługując się językiem rumuńskim i niemieckim).

Jest jedną z najczęściej wystawianych dramatopisarek młodego pokolenia w Rumunii.

W 2008 roku otrzymała nagrodę Romanian dramAcum za swój pierwszy dramat „It happend on a Thursday” (tłum. „Stało się w czwartek”). Niedługo potem jej sztuki zaczęły być wystawiane zarówno w Rumunii, jak i poza jej granicami. Otrzymała wiele nagród i wyróżnień, a jej sztuki zostały przetłumaczone na 12 języków.
Dramaty: It happened on a Thursday, The life expectancy of washing mashines, The green cat, Room 701, Paper planes, Explosive, iHamlet, Magic in your room, Crocodile, Cold. Four untrue stories from Gheorgheni, Desperate signals to Pluto, Feminine, Beyond, Incredible, Disappearances Some strange days, Nothing happened.

[EN]

Elise Wilk (born in 1981) grew up bilingual (Romanian and German) in Brașov, Transilvania. She is one of the most performed playwrights of the young generation in Romania.

In 2008 she received the Romanian dramAcum award for her first play „It happened on a Thursday”. Since then, her plays have been staged and published both in Romania and abroad, received several prizes and have so far been translated into 12 languages.

Plays: It happened on a Thursday, The life expectancy of washing mashines, The green cat, Room 701, Paper planes, Explosive, iHamlet, Magic in your room, Crocodile, Cold. Four untrue stories from Gheorgheni, Desperate signals to Pluto, Feminine, Beyond, Incredible, Disappearances Some strange days, Nothing happened.

[RU]

Элис Вилк – родилась в 1981 году в г. Брашов в Трансильвании, воспитывалась в двуязычной культуре, владеет румынским и немецким языками.

Элис Вилк является одним из наиболее востребованных драматургов молодого поколения в Румынии. В 2008 году она получила румынскую премию dramAcum за свою первую драму «Это случилось в четверг». Вскоре ее пьесы стали ставиться как в Румынии, так и за границей, были многократно отмечены наградами и премиями и переведены на 12 языков.

Драмы: Это случилось в четверг, Продолжительность жизни стиральных машин, Зеленый кот, Комната 701, Бумажные самолетики, Взрывчатка, Гамлет, Магия в твоей комнате, Крокодил, Холод. Четыре лживые истории от Георгени, Отчаянные сигналы Плутону, Женское начало, Запредельное, Невероятное, Исчезновение, Несколько странных дней, Ничего не произошло.