Staša Bajac “Ta będzie taka sama”

tytuł oryginalny: «Ova će biti ista»

[PL]

Staša Bajac (ur. 1985, Belgrad), ukończyła dramaturgię na Wydziale Sztuk Dramatycznych w Belgradzie, a także studia na kierunku Film narracyjny i technologie audiowizualne w Berlinie (Uniwersytet Sztuk Pięknych). Jest autorką scenariuszy wielokrotnie nagradzanych filmów krótkometrażowych i serialu dokumentalnego, współautorką filmów pełnometrażowych oraz filmu dokumentalnego [Ciężka dusza, białe miasto (Teška duša, beli grad)].

Jej dramaty były publikowane w prestiżowych czasopismach „Scena”, „Teatron” i zbiorze wydawanym przez Fundację Hartefakt. Spektakl Rekonstrukcja (Rekonstrukcija) na podstawie nagradzanego tekstu Bajac był grany w Serbskim Teatrze Narodowym w Nowym Sadzie (reż. Gea Gojak), a następnie na bazie tekstu powstał film telewizyjny. Utwór Ten będzie inny (Ovaj će biti drugačiji) został uznany przez jury konkursu organizowanego przez fundację Hartefakt za najlepszy dramat zaangażowany w regionie w 2017 roku. Na podstawie tego tekstu zrealizowano w belgradzkim teatrze Atelje 212 spektakl w reżyserii Đurđi Tešić (2019). Bajac napisała później sztukę à rebours zatytułowaną Ta będzie taka sama (Ova će biti ista), która doczekała się premiery w tym samym teatrze (2021), a została wyreżyserowana przez Ivana Vukovicia.

Film fabularny Wilgoć (Vlažnost), który współtworzyła z reżyserem Nikolą Ljucą był prezentowany na festiwalach m.in. w Berlinie, Cannes, Sarajewie oraz został dwukrotnie nagrodzony za scenariusz. Bajac jest również współautorką scenariusza do filmu Mašy Nešković Asymetria (Asimetrija), prezentowanego publiczności na festiwalach m.in. w Sao Paulo, Trieście, Sydney.

Artystka jest członkinią grupy scenarzystów tworzących serial Grupa iinnych. Napisała scenariusze do nagrodzonych filmów krótkometrażowych – Czwartek (Četvrtak) oraz Podaż i popyt (Ponuda i Potražnja) Nikoli Ljucy, a także Przestrzeń między nami (Prostor između) i Dwoje (Dvoje) Mašy Nešković. Jest autorką scenariusza i reżyserką serialu dokumentalnego Ona się budzi (Ona se budi) emitowanego na kanale N1.

Była uczestniczką Berlinale, Sarajevo Talent Campus i European Audiovisual Entrepreneurs, brała udział w szkoleniu dla scenarzystów w Torino Film Lab. Ponadto, była członkinią komitetu wspierającego scenarzystów Filmowego Centrum Serbii, jurorką festiwalu filmowego „Odważne Bałkany” („Hrabri Balkan”) oraz konsultantką ds. programowych „Dealing with the Past” w ramach Festiwalu Filmowego w Sarajewie. Przetłumaczyła z języka angielskiego książkę Lynn H. Nicholas Grabież Europy. Losy dzieł sztuki w Trzeciej Rzeszy i podczas II wojny światowej (wydawca: Geopoetika).

Obecnie pracuje jako scenarzystka i reżyserka nad filmem krótkometrażowym Maroko. Wraz z reżyserem Nikolą Ljucą zakończyła pracę nad scenariuszem do jego drugiego filmu fabularnego Grzechotniki (Zvečarke).

[EN]

Staša Bajac holds a BA and MA in Dramaturgy at FDU in Belgrade, as well as MA in Narative Film at UdK in Berlin.

Two of her plays – This One Is Going To Be Different (Hartefakt award)and This One is Going To Be The Same are on the repertoire of Atelje 212 Theatre. Waterfalls (finalist of Hartefakt award) and Summerhouse were both published, while Reconstruction (Assitej award) was made into a TV film.

She wrote and directed a five part documentary series Ona se budi. Humidity, the first feature she wrote premiered at Berlinale; Asymmetry premiered at Mostra Sao Paolo, while Rattlesnakes is in preproduction. She is also an established TV writer of numerous shows.

She is a Berlinale and Sarajevo Talents alumni; Torino Film Lab story editing trainee and a consultant for CineLink’s Dealing With the Past.

[RU]

Сташа Баяц – родилась в 1985 году в Белграде, окончила белградский Факультет драматического искусства, а также изучала повествовательное кино и аудиовизуальные технологии в Берлинском университете искусств. Сташа является автором сценариев короткометражных фильмов, многократно награждаемых на фестивалях, и документального сериала, а также соавтором нескольких художественных фильмов и одного документального – «Тяжелая душа, белый город» (Teškaduša, beligrad).

Пьесы Сташи Байц публиковались в престижных журналах, таких как «Сцена», «Театрон», а также в сборнике, издаваемом фондом Hartefakt. Спектакль «Реконструкция» (Rekonstrukcija) по одноименному тексту Баяц, был поставлен в Сербском национальном театре в Нови-Саде (реж. Геа Гояк), а также лег в основу телевизионного фильма. В 2017 году жюри конкурса, организованного фондом Hartefakt, признало пьесу Сташи Баяц «Эта будет другой» (Ovaj ćebitiinnečiji) лучшим региональным драматическим текстом года. В 2019 году в белградском театре Atelje 212 состоялась премьера этой пьесы в постановке Дурджи Тешича. Позже Баяк написала пьесу под названием «Та будет такой же» ( Ova će biti ista ), которая в 2021 году была поставлена на сцене этого же театра (реж. Иван Вукович).

Художественный фильм «Влажность» (Vlažnost), над сценарием которого Сташа Баяц работала совместно с режиссером Николой Люцой, был показан на фестивалях, в т.ч. в Берлине, Каннах, Сараево и дважды был награжден за сценарий. Баяц также является соавтором сценария фильма Маши Нешкович «Асимметрия» (Asimetrija), показанного на фестивалях в Сан-Паулу, Триесте, Сиднее.

Артистка входит в группу сценаристов, работающих над сериалом «Группа». Она написала сценарии к короткометражным фильмам – «Четверг» (Četvrtak) и «Спрос и предложение» (PonudaiPotražnja) Николы Люци, «Пространство между нами» (Prostorizmeđu) и «Двое» (Dvoje) Маши Нешкович, а также является автором сценария и режиссером документального сериала «Она пробуждается» (Onasebudi) на канале N1.

Сташа Баяц была участницей Berlinale Talent Campus и Sarajevo Talent Campus и European Audiovisual Entrepreneurs, участвовала в тренингах для сценаристов в Туринской кинолаборатории. Кроме того, она была членом комитета поддержки сценаристов в Киноцентре Сербии, членом жюри фестиваля авторского кино «Храбрые Балканы» („Hrabri Balkan”) и куратором программы DealingwiththePast кинофестиваля в Сараево.

Сташа также перевела с английского языка книгу Линн Х. Николас «Похищение Европы Судьба произведений искусства в Третьем рейхе и во время Второй мировой войны» (издательство: Геопоэтика).

В настоящее время Сташа Баяц работает над короткометражным фильмом «Марокко» в качестве автора сценария и режиссера. Также, совместно с режиссером Николой Люцей, она завершила сценарий его второго полнометражного фильма «Гремучие змеи» (Zvečarke).