16.10 / 17.10 | 19:00 | F***ING IN BRUSSELS | reż. Mikita Ilyinchyk | rezydencja artystyczna M. Ilyinchyka | premiera

tekst i reżyseria Mikita Ilyinchyk
wideo Michał Dobrucki
tłumaczenie Agnieszka Lubomira Piotrowska
współpraca scenograficzna Nina Joachimowska
realizatorzy Karolina Lewandowska, Marcin Muszyński
produkcja Magda Niedźwiecka, Lena Tworkowska
inspicjent, asystent reżyseria, operator kamery | Adam Pakieła

występują Mirosław Guzowski, Marian Jaskulski, Jerzy Pożarowski, Michał Surówka, Małgorzata Witkowska

F***ing in Brussels to mroczna opowieść o młodym emigrancie, próbującym się odnaleźć w Zachodniej Europie, która z racji jego pochodzenia stopniowo go odrzuca. Co znaczy wolność, co znaczy przynależność narodowa, wreszcie – czym jest dobro i zło – oto zagadnienia, z którymi mierzą się twórcy spektaklu.

Jest to z jednej strony portret najmłodszej generacji – przyzwyczajonej do dobrobytu, płynności relacji i braku konieczności podejmowania decyzji, z drugiej zaś – studium najbardziej pierwotnej złości, która uruchamia obce i trudne do opanowania instynkty.

Bohater staje się symbolicznym zakładnikiem własnego terytorium, żyjąc gdzieś „pomiędzy”, tocząc nieustanną walkę z koniecznością i niechęcią do podporządkowania się rolom oraz zasadom, których nie rozumie.

To utwór o kryzysie młodego umysłu, który w szaleńczych czasach, w których – stąpając po grząskim gruncie – sam zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością. Relacje seksualno-miłosne głównego bohatera mieszają się w tej opowieści z polityką, męskimi fantazjami, władzą i walką o prawdę o samym sobie.

Zło jest w każdym z nas – pytanie, na ile pozwolimy mu wyjść ponad powierzchnię.