4.10 o 10.00 | Nie/nasze dane | warsztaty

“I agree” – w tym momencie powiększamy wielką informacyjną bańkę. Proces trwa nieustannie i zdaje
się nie mieć ani końca, ani – co gorsza – żadnego odwrotu, są obecnie najcenniejszym aktywem
na świecie. Pozostawiają one jednak cyfrowe ślady, które są wykorzystywane nie tylko do personalizacji
treści, ale również do manipulowania opinią publiczną, w tym wyborcami. Nie szukając daleko – działalność
Cambridge Analytica. Prawo do danych powinno być podstawowym prawem człowieka, jednak tak dynamiczna cyfrowa
infrastruktura nie jest w stanie być uregulowana prawnie. Zgadzając się na użytkowanie aplikacji, mediów
oraz portali, oddajemy kawałek siebie – nasze upodobania, przekonania, sympatie, wizje świata, poglądy,
by w efekcie mogły być modelowane w dowolny sposób przez osoby trzecie. W konsekwencji otrzymujemy
jedynie takie informacje, które chcemy przyjąć do wiadomości, zawężając swoje pole widzenia.
Podczas tegorocznej edycji Festiwalu Prapremier, Teatr Polski zaprasza do poszukiwań młodzież,
aby wspólnie wypracowanym językiem twórczym zadać sobie pytanie o podstawowe prawo człowieka,
jakim jest prawo do ochrony swoich danych.

warsztaty dla młodzieży 16+

Prowadzenie: Karolina Sosińska

liczba miejsc ograniczona | zapisy: 52 339 78 18

Na warsztaty prosimy ubrać wygodny i niekrępujący ruchów strój.