26.09 | Kino moralnego niepokoju

Spektakl inspirowany książką„Walden, czyli życie w lesie”  H. D. Thoreau oraz kinem moralnego niepokoju, szczególnie filmami Krzysztofa Kieślowskiego i Andrzeja Wajdy. Zderzając XIX-wieczny manifest ożyciu prostym i w zgodzie z naturąoraz kino pokolenia naszych rodziców, które reagowało bezpośrednio na wydarzenia społeczno-polityczne w Polsce w latach 70. i 80., chcemy poszukać odpowiedzi
na pytanie, czy w dzisiejszym świecie moralność, rodzina, praca, wspólnota, przyroda są
skompromitowanymi hasłami z innej epoki, czy też ulegają dynamicznej metamorfozie.

Dwa źródła inspiracji łączy w spektaklu samotny bohater – niezależnie czy jego naturalnym środowiskiem jest wielkomiejskie społeczeństwo, czy romantyczne pustkowie nad leśnym jeziorem.

Waldenw naszym spektaklu to opowieść o znikaniu, wycofywaniu się z życia,
a w kontekście tematów kina moralnego niepokoju to gest obywatelskiego nieposłuszeństwa. Można czytać
nasz projektzarówno jako przekorną fantazję o życiu bez ludzi, jak i mroczną fantazję o życiu wśród nich.  

 

W spektaklu wykorzystane są fragmenty:

„Walden, czyli życie w lesie” Henry Davida Thoreau w tłum. Tomasza Śpiewaka
Scenariusza filmowego „Amatora” Krzysztofa Kieślowskiego.

W scenie „Listy rodzeństwa” wykorzystano fragmenty dziennika Jacka Poniedziałka.

Scenografia jest inspirowana wideo-performansem Józefa Robakowskiego „Samochody, samochody” z 1985 roku.

W spektaklu wykorzystano następujące utwory muzyczne:
Fryderyk Chopin „Mazurek in b minor Opus. 33”
Fryderyk Chopin „Nokturn Op.48”
Kirby James Leyland „All You Are Going To Want To Do Is Get Back There”
Andrzej Korzyński „Wiersz Miłosza”