Poszukujemy wolontariuszy

Poszukujemy osób dyspozycyjnych, odpowiedzialnych, gotowych na nowe wyzwania do współpracy przy tegorocznej edycji Festiwalu Prapremier 2018, który odbędzie się w dniach 5-14.10.2018. Wolontariuszy zaprosimy również do pomocy w tygodniu poprzedzającym Festiwal. Gwarantujemy pracę w młodym, kreatywnym zespole według ustalonego wcześniej harmonogramu. Z wolontariuszami podpisujemy umowy wolontariackie, na podstawie których wystawimy zaświadczenia i referencje. Naszym współpracownikom zapewniamy ubezpieczenie OC i NNW oraz bezpłatne wejściówki na wybrane spektakle. Wolontariusze niepełnoletni powyżej 16 roku życia będą pracowali maksymalnie 6 godzin dziennie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres ola.rzeska@teatrpolski.pl do dnia 12 września 2018 roku.

Prosimy również o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO


Szczegółowych informacji udziela Aleksandra Rzęska – dział promocji Teatru Polskiego w Bydgoszczy: ola.rzeska@teatrpolski.pl, tel. 52 3397840.

Festiwal Prapremier 2018: Nie/Podległa

Projektując tegoroczną edycję Festiwalu Prapremier nie sposób zignorować tego, że w tym roku Polska obchodzi stulecie odzyskania niepodległości. Jest to także –  co równie ważne wydaje się w kontekście wydarzeń z ostatniego roku – taka sama rocznica uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych. Ta historyczna rama oraz pojawianie się w ostatnim roku, przestrzeni publicznej słowa „niepodległa” w różnych kontekstach prowokuje do podjęcia teatralnych rozważań obracających się wokół szeroko pojmowanego problemu „nie/podległości”. Dlatego warto się przyjrzeć jak obecnie w teatrze reprezentowane jest zagadnienie „podległości” lub jej braku właśnie w tym podwójnym obramowaniu. Jakich obszarów życia ludzkiego „nie/podległość” może dotyczyć?  Jak ludzie odnajdują się w relacji „podległości” i jak próbują sobie z nią radzić? Jakim normom, przesądom, siłom współcześnie podlegamy? Czy „nie/podległość” wobec nich jest rzeczywiście wyborem wolności? „Nie/podległa” myśl w teatrze to żart i humor, które pomagają pokonać uczucie strachu, to równocześnie intelektualne analizy, które dzięki niejednoznaczności podważają stereotypy poznawcze i pozwalają wybić się samodzielności rozpoznań naszego teraz, wczoraj oraz tego, jakie z nich jutro wyniknie.